« powrót
VI Vistula Folk Festival
Data publikacji: 2017-07-27, 12:03:03

P艂ocki O艣rodek Kultury i Sztuki zaprasza na barwne spotkanie kultur podczas najstarszego polskiego festiwalu folklorystycznego. Tegoroczna, szósta edycja Vistula Folk Festival, odb臋dzie si臋 w P艂ocku w dniach 22-27 sierpnia. Mi艂o艣nicy folkloru b臋d膮 mogli obejrze膰 wyst臋py zespo艂ów z Meksyku, W臋gier, Serbii, Rosji, Nowej Zelandii oraz z Polski. Koncerty tradycyjnie odb臋d膮 si臋 na Starym Rynku, w Parku Pó艂nocnym oraz w Amfiteatrze. Ngā Puna o Waiōrea, czyli Western Springs College, jest jedn膮 ze szkó艂, która obecnie wchodzi w sk艂ad zespo艂u szkó艂 艣rednich ASB Secondary Schools Polyfest w Auckland i istnieje od blisko 25 lat. Grupa Ngā Puna o Waiōrea jest laureatem wielu nowozelandzkich konkursów i festiwali, w tym m.in. Te Ahurea Tino Rangatiratanga Competition (w latach 2013 i 2014). W roku 2015 szko艂a po raz pi膮ty uzyska艂a prawo do reprezentowania nowozelandzkiego regionu Tāmaki Makaurau podczas narodowego konkursu szkó艂 艣rednich, na którym zaj臋艂a drugie miejsce. Ngā Puna o Waiōrea kultywuj膮 kultur臋 plemion maoryskich – rdzennych mieszka艅ców Nowej Zelandii.

W czwartek 24 sierpnia na p艂ockiej Starówce grupa poprowadzi lekcj臋 „haki”, czyli tradycyjnych prezentacji taneczno-wokalnych oryginalnie wykonywanych przez Maorysów.

Serbskie Stowarzyszenie Dimitrije Tucovi膰 powsta艂o blisko 40 lat temu w Belgradzie po po艂膮czeniu si艂 trzech najlepszych sekcji tanecznych "Frula", Teatru M艂odzie偶owego "Susret" oraz chóru "Eho". Pierwsza grupa "Dimitrije Tucovi膰" znajduje si臋 po艣ród dziesi臋ciu najlepszych zespo艂ów folkowych w Belgradzie. Jest laureatem pierwszej nagrody na World Dance Competition w Korei Po艂udniowej, presti偶owej nagrody "Matija Ban" przyznanej za wk艂ad w rozwój i popularyzacj臋 kultury serbskiej, a tak偶e licznych nagród zdobytych podczas festiwali w takich krajach jak Holandia, W艂ochy, Hiszpania, Francja, Brazylia, Polska, Katar, Grecja czy Tajwan. Wyst臋pem w s艂ynnej nowojorskiej sali Carnegie Hall Dimitrije Tucovi膰 podbili serca krytyków New York Timesa.

W swoim repertuarze grupa posiada m.in. ta艅ce z Wojwodiny, ta艅ce pasterskie, kosowskie, rosyjskie romanse czy ta艅ce z Vranje.

Zespó艂 jest cz艂onkiem mi臋dzynarodowych organizacji, takich jak Mi臋dzynarodowa Rada Stowarzysze艅 Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF), Mi臋dzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (IOV) czy Mi臋dzynarodowa Rada Ta艅ca (CID).

Narodowy Zespó艂 Pie艣ni i Ta艅ca Kozaków Do艅skich (National Song and Dance Group of Azov Don Cossacks) pochodzi z Azowa (obwód rostowski) i powsta艂 w roku 1954. Zespó艂 specjalizuje si臋 w tradycyjnym ta艅cu i pie艣niach terenów rzeki Don.

Wyst臋py grupy spotykaj膮 si臋 z niezwykle entuzjastycznym przyj臋ciem zarówno w samej Rosji, jak i poza jej granicami (Francja, Hiszpania, Czechy, W臋gry, Polska, Bu艂garia, Portugalia, Szwajcaria, Wyspy Kanaryjskie, a nawet okolice Bieguna Pó艂nocnego).

Dziedzictwo kulturowe Kozaków Do艅skich, pochodz膮cych z rosyjskich terenów po艂o偶onych nad rzek膮 Don, oparte jest m.in. na unikatowych zwyczajach, romantycznym stylu 偶ycia, tradycjach militarnych, uprawie roli, ubiorze czy ta艅cu. Charakterystyczna dla Kozaków ró偶norodno艣膰 kulturowa wynika z 偶ycia na ziemiach pogranicznych Rzeczypospolitej i Rosji.

Grupa Bem Folk Dance Ensemble zosta艂a za艂o偶ona w 1975 roku po rozpadzie jej poprzednika - polsko-w臋gierskiej grupy tanecznej. Pierwszymi kierownikami zespo艂u byli László Vásárhelyi i Endre Osskó. Grupa zajmuje si臋 kultywowaniem tradycji ta艅ców w臋gierskich.

Sk艂adaj膮cy si臋 z blisko 140 tancerzy zespó艂 podzielony jest na trzy grupy wiekowe: dzieci臋c膮, m艂odzie偶ow膮 oraz doros艂ych. Kultywuj膮c i popularyzuj膮c w臋gierskie tradycje taneczne, grupa prezentuje si臋 na licznych festiwalach folklorystycznych. W ramach Narodowego Konkursu Tancerzy Folkowych w latach 2006, 2010, 2012, 2014 Bem Folk Dance Ensemble przyznawano nagrody dla „Doskona艂ego Zespo艂u” (Excellently Qualified Ensemble).

Poza tradycyjnymi ta艅cami w臋gierskimi w repertuarze Bem Folk Dance Ensemble znajduj膮 si臋 tak偶e ta艅ce rumu艅skie, cyga艅skie oraz pochodz膮ce z terenów Transylwanii.

Liderami grupy s膮 wielokrotnie nagradzani arty艣ci, instruktorzy taneczni: István Kis oraz Erika Kis-Demeter.

Meksyka艅skie towarzystwo ta艅ca folkowego Tierra Mestiza powsta艂o w 2000 roku. Od pocz膮tku istnienia jego dzia艂ania skupiaj膮 si臋 na gruntownym badaniu i interpretacji sztuki meksyka艅skiej 艂膮cz膮cej w jedno religi臋, mity i historie ci臋偶kiego codziennego 偶ycia.

Tierra Mestiza prezentuj膮 najbardziej znane ta艅ce i muzyk臋 z terenów ca艂ego Meksyku uczestnicz膮c w licznych festiwalach w krajach takich jak Hiszpania, Portugali, Katar, Grecja, W艂ochy czy Algieria.

Zespó艂 Pie艣ni i Ta艅ca „Wis艂a” powsta艂 w P艂ocku w 1995 roku i obecnie dzia艂a w strukturach P艂ockiego O艣rodka Kultury i Sztuki. Grupa prezentuje opracowany artystycznie folklor regionalny, polskie ta艅ce narodowe oraz ta艅ce wybranych krajów Unii Europejskiej. Integraln膮 cz臋艣ci膮 zespo艂u jest kapela sk艂adaj膮ca si臋 ze znakomitych muzyków akompaniuj膮cych do ta艅ca i 艣piewu, jak równie偶 wykonuj膮ca popisowe utwory muzyczne. W repertuarze zespo艂u znajduj膮 si臋 równie偶 programy okoliczno艣ciowe: kol臋dy i pastora艂ki, pie艣ni religijne, piosenki biesiadne. Od 1997 roku ZPiT „Wis艂a” jest cz艂onkiem Stowarzyszenia Polska Sekcja CIOFF.

Celem Zespo艂u Ta艅ca Ludowego „Masovia” jest rozta艅czenie i roz艣piewanie m艂odzie偶y akademickiej w oparciu o bogactwo kultury ludowej i folklorystycznej oraz uwra偶liwienie na estetyk臋 muzyki i ruchu.

Masovia oferuje ró偶ne formy prezentacji polskiego folkloru w oryginalnych kostiumach z wielu regionów kraju. Pie艣ni, ta艅ce i obrz臋dy przeplataj膮 si臋, wzajemnie tworz膮c barwne, 偶ywe i atrakcyjne widowiska. Repertuar Zespo艂u Ta艅ca Ludowego Masovia obejmuje ta艅ce narodowe (polonezy, mazury, kujawiaki, oberki, krakowiaki), suity i ta艅ce regionalne (lubelskie, rzeszowskie, przeworskie, 艂owickie, kurpiowskie, opoczy艅skie), obrazki obrz臋dowe, piosenki biesiadne i ludowe, muzykowanie kapeli, programy okoliczno艣ciowe.

Sk艂ad zespo艂u tworz膮 przede wszystkim studenci, absolwenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej Filii w P艂ocku, a tak偶e innych uczelni wy偶szych oraz uczniowie p艂ockich szkó艂 艣rednich, którzy podzieleni s膮 na grupy taneczno-wokalne, solistów oraz kapel臋.

Harcerski Zespó艂 Pie艣ni i Ta艅ca "Dzieci P艂ocka" im. Druha Wac艂awa Milke jest najstarszym zespo艂em dzieci臋cym w Polsce. Dzia艂a nieprzerwanie od 1946 roku. Pomimo zmian "Dzieci P艂ocka" pozostaj膮 wierne tradycji i celom jakie wyznaczono w pocz膮tkowej fazie istnienia placówki. Dzi艣 Zespó艂 uczy, bawi i wychowuje dzieci i m艂odzie偶 w oparciu o harcerskie metody wychowawcze. W zaj臋ciach uczestniczy ponad 500 dzieci i m艂odzie偶y w wieku od 5 do 20 lat reprezentuj膮cych niemal wszystkie p艂ockie placówki o艣wiatowe. Zespól da艂 kilka tysi臋cy koncertów zarówno w kraju, niemal ca艂ej Europie, Azji oraz Ameryce Pó艂nocnej.

Vistula Folk Festival odb臋dzie si臋 w dniach 22-27.08.2017. Wst臋p na koncerty jest bezp艂atny, z wyj膮tkiem uroczystego Koncertu Galowego, który odb臋dzie si臋 26 sierpnia w Amfiteatrze. Cena biletu wynosi 10 z艂otych (dost臋pne w Bileterii POKiS, ul. Tumska 9a, oraz na www.pokis.infoserw.pl).

Sponsorami Vistula Folk Festival s膮 PKN ORLEN SA, Bastion, Oknoplast, Hörmann, Mega-Bud oraz Gret-Pol.

Festiwal zosta艂 obj臋ty honorowym patronatem Prezydenta Miasta P艂ocka Andrzeja Nowakowskiego.

Galeria wiadomości
« powrót

Wydarzenia


Polecamy
Copyright by Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego    |    Wykonanie: Plocman

Strona powstała w ramach projektu pn.
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.