Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/htdocs-side/pojezierzegostyninskie/licznik.php on line 19
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyni˝skiego
 
                                                 

BIOMASA DLA ROZWOJU REGIONU POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO

 
W regionie Pojezierza Gostyni┼äskiego w latach 2008 - 2011 prowadzone by┼éy dzia┼éania w ramach projektu mi─Ödzynarodowego o akronimie BEn (Biomass energy register for sustainable site development for European Regions - Rejestr potencja┼éu energetycznego biomasy dla rozwoju Regionów Europejskich). Projekt wspó┼éfinansowa┼éa Komisja Europejska (Program Inteligent Energy - Europe). Celem projektu by┼éo przygotowanie ┼éatwych w wykorzystaniu narz─Ödzi lokalnego planowania energetycznego wspieraj─ůcego identyfikacj─Ö mo┼╝liwo┼Ťci inwestowania w instalacje energetycznego wykorzystania biomasy. Aktywnym uczestnikiem BEn-a by┼éo Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyni┼äskiego w partnerstwie z katowickim Instytutem Ekologii Terenów Uprzemys┼éowionych.

Projekt koordynowa┼é niemiecki instytut Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and Energy Technology UMSICHT posiadaj─ůcy do┼Ťwiadczenie i potencja┼é badawczy w zakresie bada┼ä nad wykorzystaniem energii odnawialnej. Jednostki wspó┼épracuj─ůce to:

- European Centre for Renewable Energy Guessing Ltd, Güssing, Austria;
- Instytut Ekologii Terenów Uprzemys┼éowionych, Katowice, Polska;
- Rural Development Initiatives Ltd, Morpeth, Northumberland, Wielka Brytania;
- Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza, ┼ü─ůck, Polska;
- Universita’ Degli Studi di Perugia, Centri Ricerca Biomasse, Perugia, W┼éochy;
- WiN Emscher-Lippe Limited Company for Structural Change, Herten, Niemcy.

BEn-a zrealizowano w czterech regionach modelowych tj.: niemieckim Emscher-Lippe, Pó┼énocno--Wschodniej Anglii, w┼éoskiej Umbrii i polskim Pojezierzu Gostyni┼äskim.

Na terenie Pojezierza Gostyni┼äskiego stworzono Regionaln─ů Sie─ç Partnerów. W planowanie rozwoju bioenergetyki w┼é─ůczyli si─Ö przedstawiciele administracji publicznej, nadle┼Ťnictwa, dostawcy biomasy i urz─ůdze┼ä wykorzystuj─ůcych biomas─Ö, organizacje pozarz─ůdowe, instytucje finansuj─ůce, w tym fundusze i banki oraz jednostki badawczo - rozwojowe. Rol─ů sieci by┼éo zapewnienie trwa┼éych warunków wspó┼épracy w zakresie rozwoju energii odnawialnej w regionie. W ramach dzia┼éalno┼Ťci sieciowej prowadzono kampani─Ö informacyjn─ů, wyjazdy studyjne, spotkania z ekspertami, rozwijano kontakty handlowe.

Najwa┼╝niejszym elementem projektu BEn sta┼éo si─Ö opracowanie, dla ka┼╝dego z regionów modelowych, rejestru istniej─ůcych zasobów biomasy i sposobów jej energetycznego wykorzystania. Rejestr zawiera interaktywn─ů map─Ö wraz z funkcjami analizy przestrzennej (GIS). Dost─Öpny jest pod adresem: http://www.ben-project.eu/energy-register/. Dla podmiotów gospodarczych stanowi ┼║ród┼éo wst─Öpnej informacji o mo┼╝liwo┼Ťciach lokalnego rynku i mo┼╝liwo┼Ťciach inwestycyjnych.

W okresie realizacji projektu powsta┼éy inwestycje wykorzystuj─ůce biomas─Ö (prywatne i instytucjonalne). Wykazano bowiem, i┼╝ dzia┼éania zwi─ůzane z rozwojem bioenergetyki sprzyjaj─ů rozwojowi regionu. Z uwagi na specyfik─Ö owych inwestycji, jak równie┼╝ uwarunkowania regionalne, nie nale┼╝y jednak oczekiwa─ç gwa┼étownych zmian w tym zakresie.

Dysponuj─ůc informacj─ů o istniej─ůcych ┼║ród┼éach i mo┼╝liwo┼Ťciach wykorzystania biomasy w regionie,
jako wyniki projektu, wybrane zosta┼éy rozwi─ůzania do upowszechnienia:
1) indywidualne kot┼éownie na biomas─Ö (20 kW - 1MW) dla rolników (10 - 200 i wi─Öcej hektarów),
2) ┼Ťredniej wielko┼Ťci biogazownie (maksymalnie do 1,0 MW) obs┼éugiwane przez w┼éa┼Ťcicieli du┼╝ych gospodarstw rolnych i producentów ┼╝ywno┼Ťci,
3) produkcja brykietów do wykorzystania w indywidualnych kot┼éach (15-20 kW).
Obliczony przez ekspertów czas zwrotu inwestycji wynosi w przypadku kot┼éa na biomas─Ö od 3 do 7 lat, biogazowni: 5-18 lat, a produkcji brykietów i pelletów - oko┼éo 3 lat.

Wdro┼╝enie proponowanych rozwi─ůza┼ä spe┼énia zasady zrównowa┼╝onego rozwoju, w tym zapewnia wysok─ů redukcj─Ö emisji CO2, relatywnie ma┼ée oddzia┼éywanie na ┼Ťrodowisko, lepsze wykorzystanie zasobów surowców, a przede wszystkim utylizacj─Ö biomasy na miejscu, bez konieczno┼Ťci jej transportu. Eksperci oszacowali, ┼╝e potencjalnie oko┼éo 1000 rolników lub przedsi─Öbiorców regionalnych zainteresuj─ů propagowane rozwi─ůzania.

Najwa┼╝niejsz─ů jednak barier─ů rozwoju wykorzystania biomasy jest brak odpowiedniej polityki pa┼ästwa i wsparcia finansowego dla podejmowanych inwestycji. W┼Ťród czynników stymuluj─ůcych nale┼╝y wymieni─ç rosn─ůce zainteresowanie biomas─ů spó┼éek dystrybucyjnych wynikaj─ůce z konieczno┼Ťci zwi─Ökszania corocznie warto┼Ťci zakupów zielonej energii, dobre przyk┼éady i do┼Ťwiadczenia w zakresie wykorzystania biomasy na cele energetyczne, rosn─ůce koszty tradycyjnych ┼║róde┼é energii oraz sezonowe zagro┼╝enia dla ┼Ťrodowiska zwi─ůzane z nisk─ů emisj─ů, które powinny mie─ç wp┼éyw na podejmowanie dzia┼éa┼ä minimalizuj─ůcych t─Ö uci─ů┼╝liwo┼Ť─ç. Do┼Ťwiadczenia lokalnych podmiotów wskazuj─ů, ┼╝e biomasa jest paliwem wymagaj─ůcym zapewnienia dobrej logistyki i infrastruktury, odpowiedniego post─Öpowania w zwi─ůzku z trudno┼Ťciami z utrzymaniem jej jako┼Ťci i przetwarzaniem oraz ryzykiem po┼╝aru lub wyst─ůpienia deficytu surowca.

Wspó┼épraca nawi─ůzana w ramach realizacji projektu BEn stanowi dobr─ů podstaw─Ö do kontynuowania dzia┼éa┼ä na rzecz wykorzystania energii z biomasy na terenie Pojezierza Gostyni┼äskiego w kolejnych latach.


Dr Beata Michaliszyn
Dr Janusz Krupanek
Instytut Ekologii Terenów Uprzemys┼éowionych

Karol Teliga
Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM

Barbara Chrzanowska-Pacek
Dyrektor Biura
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyni┼äskiego 


 Broszura biogaz rolniczy

     
  
« powrót |  Do góry

Wydarzenia


Polecamy
Copyright by Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego    |    Wykonanie: Plocman

Strona powstała w ramach projektu pn.
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.