MIASTO I GMINA GˇBIN położone s± nad Wisł±, w południowej czę¶ci powiatu płockiego, w odległo¶ci 100 km od Warszawy i Łodzi. G±bin należy do najstarszych miast zachodniego Mazowsza. O długiej historii miasta i okolic ¶wiadcz± bogate wykopaliska prowadzone m. in. w Troszynie Polskim. Okres rozkwitu miasta przypada na XVI w. Liczni wówczas rzemie¶lnicy słynęli z produkcji sukna zwanego „multanem”.

Do atrakcji turystycznych i krajobrazowych gminy G±bin należ± duże kompleksy le¶ne i jeziora: Zdworskie i Ciechomickie. Bogactwo kulturowe, stare osadnictwo, ¶cieżki i szlaki rowerowe przyci±gaj± rzesze turystów. Lasy charakteryzuje duża różnorodno¶ć zwierz±t, co sprawia, że zarówno obserwatorzy, jak i my¶liwi, maj± okazję do przeżycia fascynuj±cej przygody. Prywatne stadniny koni posiadaj± bogat± ofertę rekreacyjn±. Północna czę¶ć gminy znalazła się w strukturach europejskich sieci ekologicznych, do których należy ECONET-POLSKA obejmuj±ca obszary najlepiej zachowane pod względem przyrodniczym.

G±bin posiada ponadto nowoczesne zaplecze sportowe niezbędne do organizacji profesjonalnych obozów sportowych dla młodzieży.
 
opr. SGTPG na podst. UMiG G±bin


POWIERZCHNIA - 146 km²
LICZBA LUDNO¦CI – 10,9 tys.

WARTO ZOBACZYĆ
ratusz miejski z 1824 r., drewniane ko¶cioły w Troszynie Polskim i Dobrzykowie, g±bińska starówka


BAZA TURYSTYCZNA:

1. POKOJE NOCLEGOWE, GˇBIN, UL. TOPOLOWA (DWORZEC AUTOBUSOWY),
TEL. /24/ 2771333

2. HOTELIK NAD WISŁˇ, JORDANÓW 17 C, 09-530 DOBRZYKÓW K/PŁOCKA
TEL. /24/ 277-55-97, 24 277-55-98, 502 207 097, 607 218 752
www.hotelik.com.pl
e-mail: halinka@hotelik.com.pl

3. CENTRUM REKREACYJNO-SZKOLENIOWE ŻAWAKOL, GˇBIN, UL. WSPÓLNA 12,
TEL. 604-485-586, 604-486-046

4. PENSJONAT BOSS, NOWE GRABIE 47, 09-530 GˇBIN,
TEL. /24/ 277 26 30, 668 101 668
www.pensjonatboss.eu

BAZA GASTRONOMICZNA:

1. RESTAURACJA PIANO W GˇBINIE, UL. TOPOLOWA 3A, 09-530 GˇBIN
TEL. /24/ 277-11-17

2. SMAŻALNIA RYB W DOBRZYKOWIE, UL. OBROŃCÓW DOBRZYKOWA 52,
TEL. /24/ 277-53-70

INNE:

1. FIRMA GASTRONOMICZNA GRONKIEWICZ, UL. KILIŃSKIEGO 50, 09-530 GˇBIN,
TEL. /24/ 277-10-17, TEL./FAX: /24/ 277-18-20

2. PIZZERIA MANHATTAN, 09-530 GˇBIN, UL. SKŁADKOWSKIEGO 4,
TEL. /24/ 277-27-91

3. PIZZERIA WENEZJA, 09-530 GˇBIN UL. PŁOCKA 13,
TEL. 728-766-489

4. CENTRUM REKREACYJNO-SZKOLENIOWE ŻAWAKOL, UL. WSPÓLNA 12,
TEL. 604-485-586, 604-486-046

5. „HOTELIK NAD WISŁˇ” - DOM WESELNY, JORDANÓW 17 C, 09-530 DOBRZYKÓW K/PŁOCKA
TEL. /24/ 277-55-97, /24/ 277-55-98

6. BAR - KEBAB, GˇBIN, UL. TOPOLOWA 4, 09-530 GˇBIN,
TEL. 663 778 938

7. MINI BAR , UL. SŁAWOJA SKŁADKOWSKIEGO, 09-530 GˇBIN,
TEL. 608 425 359

8. BAR KEBAB, UL. STARY RYNEK 7, 09-530 GˇBIN

« powrót |  Do góry

Wydarzenia


Polecamy
Copyright by Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego    |    Wykonanie: Plocman

Strona powstała w ramach projektu pn.
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.